Stromingen in politiek Haarlem

59

STROMINGEN IN POLITIEK HAARLEM

Journalist zal hij zijn hele leven blijven. Maar Haarlemmer John Oomkes staat nu ook op nummer 6 van de kandidaten­lijst van de Partij van de Arbeid, in aanloop naar de gemeente­raads­verkiezingen van 21 maart. Daar wil Spaarnestroom uiteraard alles van weten.

Na (of naast) de journalistiek nu de politiek. Waarom?

‘Omdat ik een sociaal-democraat in hart en nieren ben. Het principe van de sociaal-democratie vind ik heel mooi, ook al zijn er gebreken. Het is geen bolsjewiki-systeem, maar een systeem met een grote vrijheid, waarin je er samen voor moet zorgen dat het leefbaar blijft in je stad en in het land. We hebben veel goede voor­zieningen in Nederland.’

Hoe is het gesteld met de voorzieningen in onze stad Haarlem volgens jou?

‘In Haarlem hebben we goede scholen, goede cultuur­podia en een nieuwe industrie, waarin veel banen worden geschapen. In vroeger tijden had je fabrieken als Droste en Figee waar duizenden mensen werk­zaam waren. Dat verandert. De mensen die werken in de industrie vind je weliswaar in de Waarderpolder, maar ook in de stad waar ze zich verplaatsen met hun laptop. Hun kantoren hoeven zich niet per se meer in de Waarderpolder te bevinden. De maat­schappij verandert, en de manier van werken ook.’

De woonvoorzieningen zijn ondermaats.

‘Het is gek om te zien dat we in de Waarderpolder wél over een IKEA beschikken, waarmee we onze woningen kunnen inrichten, maar dat er een groot gebrek is aan huis­vesting voor jonge Haarlemmers. Eén van de speer­punten van het verkiezings­programma van de Partij van de Arbeid is de bouw van woningen. Dat zouden er vijf­tien­duizend moeten gaan worden, vooral voor de lage- en midden­inkomens, dus mensen met een kleine beurs. Vooral ook de jongeren – de starters op de woning­markt – moet je hier zien te houden. Voordat je het weet trekken die allemaal de stad uit richting de noor­delijke streken van Noord-Holland. Dus we moeten daar nú mee beginnen.’

Er staan veel gebouwen leeg in Haarlem. Daarnaast zijn er politieke partijen die bijvoorbeeld woningen willen gaan bouwen in de Waarderpolder of de Groene Zoom bij Parkwijk en de Zuiderpolder.

‘In deze stad hebben we al zo weinig groen, dus die Groene Zoom lijkt me geen goede optie. Maar in de Waarderpolder – bij­voorbeeld de strook waar vroeger het gebouw van Haarlems Dagblad stond – daar zijn naar mijn idee zeker mogelijk­heden. Het is woekeren met de ruimte, maar als je dat op een fatsoenlijke manier doet is er veel mogelijk. Zo’n parkeer­terrein van IKEA kan een onder­grondse parkeer­garage worden, waarmee je ruimte wint.’

Je wil je ook hard maken voor uitbreiding van goede onderwijsvoorzieningen…

‘Wij in de stad met Merijn Snoek een uitstekende wet­houder onderwijs gehad. Ook bij onderwijs­zaken moet je goed kijken naar mogelijk­heden, zoals voor de Internationale School die momenteel is gevestigd in de Schreveliusstraat. De groei van deze Engels­talige school is boven ver­wachting, dus of die opleiding in het huidige pand kan blijven is de vraag. Je zult bij elke stap sowieso moeten kijken naar de ver­houding tussen kosten en baten. Als je een university wilt stichten in de Koepel, dan moet je goed kijken naar wat dat uit­eindelijk zal opleveren. Met een toekomst­gerichte blik.’

Als journalist heb je je in het verleden mede ingezet voor de komst van poppodium het Patronaat. Hoe is het naar jouw idee momenteel gesteld met de Haarlemse podia?

‘Eigenlijk gaat het heel goed met de podia in de stad. De Schouwburg en Philharmonie, Toneelschuur en Filmschuur, het Patronaat, maar ook in de Pletterij gebeuren belang­wekkende dingen. Zo’n man als Frans Lommerse van de Toneelschuur verdient wat mij betreft een stand­beeld. En dan hebben we nog de drie grote musea. Dat is een enorm cultureel aanbod, dat de stad aan­trekkelijk maakt. Naar bepaalde Vlaamse steden ga je bijvoor­beeld vooral om te eten, daar is de horeca­functie optimaal, maar Haarlem heeft al die facetten in zich. Naast de podia hebben wij een waan­zinnig horeca-aanbod. Daarom moet je als gemeente­raad zorgen dat die stad blijft bruisen, en niet bang zijn om naar de toekomst te kijken. De startups kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Die zou je optimaal moeten inschakelen.’

Hoe is het om in plaats van journalistiek vooral politiek bezig te zijn?

‘Als journalist verdiep je je in mensen. Dat doe je als politicus ook. Je bent er om de mensen te dienen. Daar sta je dan ook dichtbij. ‘Benaderbaar zijn’ is bij de Partij van de Arbeid een groot goed. Ik heb de afgelopen periode alweer van alles bijgeleerd.’

Fotografie: Remco van der Kruis
Intervieuw: Paul Lips